Tekst a kolor czarny.

  • Rys. 1.0. Wizytówki – kolor czarny CMYK

    Rys. 1.0. Wizytówki – kolor czarny CMYK

Tekst a kolor czarny.

Częstym problemem plików produkcyjnych jest tekst w kolorze czarnym, który jest zbudowany z 4 kolorów w CMYK. Główną przyczyną jest tworzenie projektu w palecie kolorystycznej RGB, a później konwertowanie do palety CMYK. Poprawnie przygotowany tekst czarny powinien być zbudowany z CMYK w następujących wartościach C:0, M:0, Y:0, K:100. Dzięki temu rozwiązaniu pomijamy problem z pasowaniem kolorów co ma znaczący wpływ na jakość druku. Rysunek 1.0 demonstruje projekt wizytówki z tekstem w CMYK zbudowany z 4 kolorów z niespasowanym kolorem oraz tekst CMYK o wartościach C:0, M:0, Y:0, K:100 (problem pasowania nie istnieje).