Artykuły na temat przygotowanie do druku:

Jak przygotować wizytówki do druku.
Jak przygotować prawidłowo kolor czarny.

W trosce o najwyższą jakość druku, prosimy o przygotowanie plików produkcyjnych według poniższej specyfikacji do druku cyfrowego:

 •  PDF’y kompozytowe
 •  paleta kolotystyczna CMYK / profil FOGRA39
 •  rozdzielczość grafik: 300 dpi, (kompresja bezstratna)
 •  czcionki załączone (osadzone) w dokumencie PDF ewentualnie zamienione na krzywe
  (nie zalecane)
 •  w projekcie uwzględnione spady (min. po 2 mm)
 •  marginesy od krawędzi cięcia minimum 4 mm
 •  zaznaczone znaki formatu docelowego (znaczniki cięcia)
 •  minimalna grubość linii 2.5 pkt zalecana 4 pkt (ze względu na druk rastrem)
 • opcja overprint dopuszczalna tylko w kolorze czarnym (black)
 •  wszystkie strony w jednakowej orientacji (w układzie pionowym lub poziomym)
 •  w materiałach przeznaczonych do impozycji nie należy stosować skal densytometrycznych
 •  przy publikacjach wielostronicowych, kolejne strony przygotowane w taki sam sposób:
  ten sam format wycentrowane względem środka, ponumerowane (w jednym pliku, wraz
  z wakatami), w jednakowej orientacji
 •  rozkładówki należy traktować jako osobne strony, w osobnym pliku
 •  w przypadku prac nie zawierających paginacji oraz prac niestandardowych należy
  dołączyć makietę
 •  w przypadku sztancy – w projekcie należy nanieść wykrojnik kolorem dodatkowym oraz
  dołączyć pliki w takim samym układzie zawierające samą maskę oraz projekt bez maski
  do druku

Dodatkowo:

 • jeżeli w pracy użyte są kolory dodatkowe należy dołączyć taką informację
 •  jeżeli w projekcie przewidziany jest lakier UV lub wykonanie matrycy, należy dostarczyć
  plik z projektem lakieru lub matrycy
  W przypadku druku książek:
 • okładka dostarczona w osobnym pliku z uwzględnieniem grzbietu (ze znacznikami
  grzbietu, spadem min. 5 mm)
 • wklejki kolorowe w osobnym pliku, wraz z wakatami, zawierające całą kartkę (stronę
  nieparzystą i parzystą)
 • przy druku cyfrowym, jeśli publikacja ma jednokolorowe i wielokolorowe strony, sposób
  liczenia uzależniony jest od ilości kolorów użytych na danej stronie – jeżeli czarny
  stworzony jest w RGB, wówczas po rozbarwieniu do CMYK praca bedzie liczona jako
  pełnokolorowa
  W przypadku druku broszur:
 • w przypadku prac szytych zeszytowo, liczba stron musi być podzielna przez 4
 • spady z każdej strony 3 mm, zalecane 5 mm (w zależności od objętości)

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: +48 606 913 440